Watt är ett mått på den effekt som behövs för att driva något, vilket innebär att watt är den faktiska kraften som du utvecklar när du trampar. Genom att mäta och träna regelbundet kommer du att kunna få direkt feedback på om du faktiskt blir bättre och starkare. I samband med att man pratar om watt så kommer man snabbt till begreppet FTP (Functional Threshold Power). Det är den maximala konstanta effekten en cyklist orkar hålla under en timme. Din FTP går att beräkna enligt följande formel:

Motionär: 2.2 X kroppsvikt

Elitmotionär: 2.4 X kroppsvikt

Ju högre FTP du har, desto starkare är du. Vid regelbunden träning 3 ggr/vecka är det rimligt att öka sin FTP med 20-30 watt per månad.