Bokning

Vår bokningsapp till smartphone kan du hämta på Appstore och Google Play. Användarnamnet är den e-postadress som du lämnat till oss, och lösenordet är din födelsedata År-Mån-Dag t.ex. 751025. Appen heter Go Active! och id är 026100.

icon-app-store

vvhdkjhklfhkh

icon-play-store