Rörlighet står i centrum under denna klass som syftar till att öka eller behålla din smidighet.  Klassen bygger på att vi varvar dynamiska och funktionella rörelseserier med traditionella stretchövningar, där fokus ligger på naturlig rörelse i kroppen,