Till förmån för Musikhjälpen kör vi en gång per år Clubfredag på 360. Härliga toner från DJ Norrfors som spelar live under klassen. Alla intäkter går oavkortat till Musikhjälpen!