FTP Test

26 okt 2021

Watt är ett mått på den effekt som behövs för att driva något, vilket innebär att watt är den faktiska kraften som du utvecklar när du trampar. Genom att mäta och träna regelbundet kommer du att kunna få direkt feedback på om du faktiskt blir bättre och starkare. I samband med att man pratar om watt så kommer man snabbt till begreppet FTP (Functional Threshold Power). Det är den maximala konstanta effekten en cyklist orkar hålla under en timme

Varför FTP Test?

Varje träningszon har en fast min- och maxwatt. Det är viktigt om du vill utvecklas att variera träning inom de olika zonerna. Att du får möjlighet till att se din utveckling och dessutom planera din träning. Genom att göra ett test med några månaders mellanrum ser du dina resultat svart på vitt.

Förberedelse

Utvilad och mentalt förberedd på en utmaning.  Bästa förutsättningarna för testet får du genom att ha vilat från hård träning dagen innan testet. Inför testet rekommenderar vi att du skapat en användare på Activio och laddat hem appen Activio. Resultatet från testet lagras då sedan i appen. Du kan också läsa av din cykel direkt efter avslutat test.

Varför är det bra att se effekten(watt) när man tränar?

Enkelt förklarat så anpassar man watten med hjälp av motståndet och hastigheten på cykeln. Med effekten synbar under hela passet får man sin träning mer överblickbar. Att se vilken effekt man arbetar i möjliggör även en viss förenkling i att värdera intensiteten beroende på vilken effekt man kommer upp i och kanske kan man till och med öka sin träningseffekt med tiden. Man kan relativt snabbt koppla ihop sin upplevda ansträngningskänsla med såväl olika effektnivåer som pulsnivåer och på så sätt hitta sin väg till en ännu mer effektiv träning.

Hög kraft kan kompensera en låg kadens och vice versa kan man genom att jobba i hög kadens och med lite lägre motstånd komma upp i hög effekt. Det ökar förståelsen för olika kadenser, arbetspositioner, arbetslängd.