Covid -19

12 mar 2020

Med anledning av det rådande läget gällande Covid-19 vill vi informera om att vi noga följer de svenska myndigheternas råd och direktiv.

Vi har öppet för träning och är noggranna med hygien. Vi vädjar att du gör detsamma när du besöker våra anläggningar.

Tänk på att:

Stanna hemma om du har förkylningssymtom och börja träna först efter två symtomfria dagar.

Avstå tills vidare med att besöka oss om du tillhör någon av riskgrupperna. Men fortsätt vara fysiskt aktiv!

Tvätta händerna med tvål och vatten.

Duscha och byt om hemma om du har möjlighet.

Rengör utrustning som du har eller har tänkt använda.

Håll avståndet till andra personer.

Använd gärna handsprit före och efter träning.

Tack för att du tar hand om dig och dina medmänniskor!